DEBORAH HOUSE

Tjejerna på Deborah House erbjuds en ny möjlighet i livet. Från ett liv i utsatthet och prostitution får de möjligheten att leva i trygg gemenskap och få en utbildning som kan göra dem självständiga och självförsörjande.

Genom samtal och själavård får de också bearbeta sitt förflutna och upptäcka sig själva som Guds älskade barn. DEBORAH HOUSE har de senaste åren uppmärksammats särskilt av HBE. Destinerade gåvor dels från ett liknande, avslutat projekt, HOPE SODDO och dels från Uppsala domkyrkoförsamling har gjort att vårt fokus kommit att hamna lite extra på just arbetet i Deborah House.

Även under COVID-perioden har de kunnat fortsätta med olika aktiviteter. Nu väntar de på att få komma igång med sina utbildningar i olika skolor.

Rapport från höstens HBE-resa

Elva personer från Göteborgstrakten besökte WSG/Bright Stars arbete i Addis Abeba och Chencha 16-25 november. Vi var en av många grupper som besökt arbetet under oktober-november, men vi blev proffsigt mottagna. Gruppen hann också besöka några Mekane Yesos-församlingar i Addis och deras outreachgrupper (nyplanteringar) ute i landet. Dessutom fick vi gör en liten safaritur på Lake Chamo, med både krokodiler och flodhästar. Tempot var högt och intensivt, men besöket var lärorikt, utmanande och inspirerande. Fattigdomen är stor och behoven många, men WSG/Bright Stars fina arbete inger hopp och framtidstro. Vi är glada att HBE får vara en del av detta arbete.