Monthly Archives: april 2014

Ny styrelse

Vid årsmötet i Limhamn den 15 mars avgick Birgitta Brorsson, Paul Persson och Sara Kristjansdottir från styrelsen. De kommer att lämna ett stort tomrum efter sig i styrelsen, men från HBE är vi tacksamma och glada för allt de har bidragit med till föreningen under åren som styrelseledamöter.

Den nya styrelsen ser efter konstituerande möte ut som följer:
Louise Wetterlund, ordförande
Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande
Svante Annerhult, sekreterare
Eskil Jonsson, kassör
Kersti Karlsson, ledamot
Britt-Marie Ugarph, ersättare
Johan Rappmann, ersättare

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade