WSG och Covid-19

Coronapandemin drabbar hela världen, även Etiopien. Genom våra partners i WSG får vi regelbundna rapporter om läget i landet. Med de restriktioner som regeringen beslutat om kan det vanliga arbetet för de mest utsatta inte utföras. Istället har WSG ställt om sitt arbete och ledaren Gizachew Ayka ger oss denna rapport den 4 maj:

Bright Star och Win Souls for God (WSG) personal hade i går en utvärdering i hur arbetet fortgår.

Konstaterade fall (i landet) 135, döda 3 och återställda 75.

Undantagstillstånd råder och folk får inte röra sig fritt i samhället. Det planerade valet som skulle ha hållits i augusti är uppskjutet. En oenighet om vägen framåt för landet finns och ledarna behöver förbön att vara visa.
Ute i landet förbereds tillfälliga sjukhus och karantin-centra. Hälsoarbetare är inbjudna till stora millenniehallen i Addis Abeba för utbildning och orientering om hur de ska arbeta. Nationell bön varje dag fortsätter.

Gurara Freedom School blir hem för gatupojkar under pandemin

Skolorna.
WSG/ Bright Star driver två för- och grundskolor. Regeringen beslutade i början av april att alla skolor skulle stängas. De är fortfarande stängda och Radio och TV har program som är till stor hjälp för lärarna. Gurara Freedom School används som tillfälligt boende för 40 pojkar från gatan. Ungdomarna genomgår hälsoundersökning för att inte få in covid-19 i boendet.

Pojk- och flickhemmen
Bright Star driver ett par pojkhem, där f d gatubarn bor, och flickhem för f.d. prostituerade. Här fortsätter de vanliga inomhusaktiviteterna med restriktionen att stanna hemma. Regeringsrepresentanter har gjort officiellt besök. Man funderar nu på hur man kan starta yrkesträning för de större pojkarna och flickorna. Unga kvinnor får utbildning under 6 månader för textilyrken. De producerar nu masker för personal, de boende på hemmen och andra i samhället.


Andra aktiviteter
Sjuksköterskor fortsätter med undersökningar och hitintills har inga barn COVID – 19.

Sjuksköterskan frågar ut en av killarna

Ledarna och de som arbetar på huvudkontoret har jour 24/7 för att svara på akuta behov på alla hem och centra. Chaufförer finns alltid tillhands.
Personal som har hälsoproblem och de som har små barn stannar hemma. Denna vecka börjar några av dem att utarbeta läromedel, göra korta videobudskap till barnen.

Covid-19 pandemin är en enorm utmaning för alla samhällen och länder. Vi oroar oss över att pandemin kan komma att drabba de fattiga och redan utsatta människorna i utvecklingsländerna särskilt hårt. Ännu så länge (början av maj) har pandemin inte tagit fart i t.ex. Addis Abeba. Det etiopiska samhället förbereder sig. Utmaningarna för organisationerna och för samhället är desamma som tidigare, men behoven ökar kraftigt. De redan stora prisökningarna på dagligvaror, inklusive livsmedel och sanitetsmaterial, fortsätter. Man förutspår att stor brist på basvaror kommer att uppkomma. I de utsatta områdena finns en mycket låg medvetenhet om covid-19 pga. dålig täckning från media, låg utbildningsnivå m.m. Bland de fattiga finns en mycket hög risk för överföring och stor spridning av covid-19 där det är stora familjer med trångboddhet.

Skolsalarna blir sovrum när pandemin ger nya utmaningar

Leave a Comment

Filed under Okategoriserade

Comments are closed.