Om HBE

I Addis Abeba lever förmodligen 100 000 människor på gatan. Det är också ett växande problem i många andra städer i Etiopien. En grupp på tio kristna ungdomar i Addis Abeba såg problemen. De bestämde sig för att hjälpa gatubarnen. Drivna av en stor människokärlek och en stark tro bildade de en organisation vid namn ”Win Souls for God Evangelical Ministries” (WSG). För att kunna driva förebyggande och socialt arbete bland de fattigaste bildades ”Hope for Children in Ethiopia” (HCE). Både WSG och HCE är godkända och registrerade av officiella myndigheterna i Etiopien för sitt arbete.

Hopp för barn i Etiopien (HBE) är en ideell förening utan vinstsyfte. Anledningen till att vi inte har ett 90-konto är att medlemsunderlaget är för litet för den stora kostnad som svensk insamlingskontroll medför. Föreningens mål och verksamhet går ut på att:

  • Bistå WSG och HCE i arbetet med människor som lever på gatorna.
  • Informera om och stödja det arbete som bedrivs genom organisationerna WSG och HCE.
  • Samla in och förmedla ekonomiskt stöd till det gatucentrum som skapats för att erbjuda en mötesplats för stöd, rådgivning och nyorientering för dem som lever på gatan i Addis Abeba.
  • Ekonomiskt stödja projektet ”Independency project” som stödjer universitetsstuderande som gått vidare från WSG:s övriga projekt.

Läs mer om föreningens stadgar

Avtal mellan HBE och WSG/HCE

HBE broschyr