top of page

Föreningen HBE

Styrelsen mfl

 

Föreningen Hopp för barn i Etiopien har en styrelse på åtta personer. Utöver dem finns många personer som på olika sätt är engagerade för föreningen och för det arbete som görs i Etiopien. 

Här presenteras de som sitter i styrelsen och ytterligare ett par personer som har uppdrag för styrelsen.

Informatör

Historik HBE

Ungdomar med en idé

I slutet av 1990-talet hade 10 ungdomar i Entoto-kyrkan i norra Addis Abeba en vision:

- Att söka upp stadens gatufolk,
- att steg för steg ta dem därifrån,
- och att en dag få se dem flyga själva

Ungdomarna hade visionen, men kyrkans ledning tyckte att de skulle hålla sig inom kyrkans väggar, och trodde inte på dem – men ungdomarna gjorde det i alla fall. De ville dra en lans för det omöjligas konst. De sökte upp stadens gatufolk, gick ut till dem på gatan, satte sig ned bland dem, och delade måltid med dem. Steg för steg tog de dem därifrån, de fick komma till Rest Centre, fick duscha, fick mat, och fick prata med någon där. I snitt kom de fram till att det tog ca 9 månader för en som levt på gatan att börja tänka i andra banor.

Lunch på Rest Center WSG/BS

Arbetet utvecklas

En dag började de se att de kunde flyga själva. Även de allra fattigaste familjerna fick skicka sina barn till skolan och där fick de mat, för det är ju svårt att lära sig något om man är hungrig. Om de sen ville lära sig ett yrke fick de yrkesutbildning, t.ex. till hårfrisörska, skräddare, vävare eller läderarbetare. Om de ville studera vidare uppmuntrades de till det och nu är några av dem sjuksköterskor, tandläkare och socialarbetare, och några av dem arbetar inom WSG/Bright Star och HCE. Arbetet har nu pågått under mer än 25 år och har hjälpt 10000-tals ungdomar att stå på egna ben.

 

Föreningen HBE

Entoto-kyrkan, som var deras hemkyrka, låg inom det område där svenska EFS hade haft sin missionsstation sedan 1920-talet. Några av svenskarna som var där såg de här ungdomarna och ville gärna stötta deras arbete bland gatufolket på något sätt. De bildade en förening, Hopp för Barn i Etiopien, år 2005, en ideell förening utan vinstsyfte, med ändamål att informera om och stödja detta arbete med människor som lever på gatorna, samt aktivt delta i det förebyggande arbetet. HBE har nu funnits i drygt 15 år och har nu 385  medlemmar, som stöder WSG/Bright Star och HCE i deras arbete för fattiga människor, ungdomsbrottslingar, prostituerade och de som fastnat som slavarbetare, att förbättra deras andliga, fysiska, sociala och ekonomiska situation.

 

Chencha 

I stadsdelen Entoto lever vävarfolket, dorze, från sydvästra Etiopien och förser stadens invånare med etiopiska bomullsvaror. Många av dem kommer från staden Chencha. Därifrån skickas många barn till Addis Abeba för att tjäna pengar och hjälpa familjer, och de blir barnarbetare och lever under dåliga villkor. Dessa barn hör till dem som får hjälp av WSG/BS och HCE till att bli självförsörjande. Många har också återförenats med sina familjer till stor ömsesidig glädje. I Chencha har ett Multi-Purpose Centre byggts med idrottshall, klinik, och datorer för att ungdomarna ska vilja stanna. WSG har också förbättrat Chenchas fängelse, så att det är ett mönsterfängelse i landet. ”De ska lämna fängelset som bättre människor än de var när de kom dit!”

 

Några som var med från början  

HBE har genom åren arrangerat ett antal studieresor från Sverige för att fler ska få lära känna dem som arbetar så frimodigt med gatufolket, och många av dem har också besökt Sverige och berättat om arbetet. Bland dem som var med och startade HBE kan nämnas:


- Karin Gezelius, ”Mamma Karin”. Gizachew Ayka, ledare för WSG/BS säger att ”Karin betydde så otroligt mycket för oss under våra första verksamhetsår. Hon var handledare och gav råd till vår hälsovårdspersonal. Hon undervisade föräldrar i förebyggande vård, i barnavård, familjeplanering och i vikten av god hygien. Hon var också rådgivare för oss i ledningen för WSG. Det har handlat om att lära oss hur man driver ett företag, om ekonomi och om kontakter med myndigheter. Hon har varit en mentor för många av oss, hjälpt oss att utvecklas.” (Läs mer om Karin i HBEs Nyhetsbrev 2021 nr 3)


- Per Edler – mångårig styrelsemedlem: Vi var i Etiopien hela familjen och blev så tagna av arbetet. ”Tänk om vi kunde bilda en förening som kunde nå utanför de kristna leden!” Och att de så frimodigt arbetar vidare!


- Berit Sunnanhed – har suttit i HBEs styrelse i många år. ”Jag hade alltid velat åka till Etiopien, och det var kanske 2003 som det äntligen blev av. Upplevde att människorna där hade något – allt var mycket mer än vad jag hade tänkt mig. Det var godare mat, vackrare solnedgångar, människorna var trevligare och vanligare än vad jag hade trott”

Kersti Karlsson 2023

Fängelset i Chencha får pris WSG/BS
bottom of page