top of page

Om WSG/BS

Bright star loggo.png

Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG) / Bright Star Relief and Development Association (BS) är en icke statlig humanitär organisation (NGO). WSG är huvudorganisationen och BS en gren. WSG/BS har startats och drivs av etiopier för att förändra de socioekonomiska hinder och svårigheter som drabbar fattiga och utsatta grupper, och riktar sig särskilt till barn och unga. WSG/BS arbetar i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och på landsbygden i Chencha och Hawassa med uppsökande verksamhet, utbildning och utveckling för kvinnor och unga i samarbete med olika organisationer och myndigheter

 

Målgrupper

Målgrupperna för organisationen är huvudsakligen

  • Gatubarn och unga som som lever på gatan

  • Barn som utnyttjas genom barnarbete

  • Unga kommersiella sexarbetare

  • Unga brottslingar

  • Barn och unga kvinnor i svår fattigdom

Program

 

Rest Center

Centralt i Addis Abeba finns Rest Center som inrymmer kontor, utbildningslokaler och kök. Där erbjuds hemlösa barn och ungdomar stöd, undervisning, rådgivning, tvättmöjligheter och mat.

 

Independency program

Independency Program erbjuder undervisning, rådgivning och yrkesutbildning till före detta prostituerade flickor och ungdomar som är på väg bort från gatan. Detta syftar till att ungdomarna självständigt ska försörja sig och ta ansvar för sina liv. Barn som arbetar under slavliknande förhållanden får hjälp att komma bort från barnarbetet och ingår nu i olika rehabiliteringsprogram. En del av dem erbjuds grundläggande skolutbildning på kvällstid.

 

Deborah Home

Deborah Home är ett rehabiliteringshem för flickor, som efter ett liv i utsatthet och prostitution ges möjlighet att leva i en trygg gemenskap, återfå värde och värdighet och utbildning som kan göra dem självständiga och självförsörjande.

 

Yrkesutbildning

Inom verksamheten bedrivs utbildningar inom frisör- och textilt arbete. Utbildningarna leder till egen företagsamhet och/ eller lönearbete.

 

Förskolor och grundskolor

Eftersom utbildning är en nyckelfaktor bedriver Bright Star också för- och grundskolor i fattiga områden.  Entoto Freedom School och Gurara Freedom School i Addis Abeba. Besök gärna deras Facebooksida. 

Hälsovård och Hiv/Aids 

Behovet av grundläggande hälsovård är enormt och information om hälsovård samt Hiv/Aids-prevention utgör en viktig del av organisationernas verksamhet

 

Förebyggande arbete i Chencha

I Chencha, i södra Etiopien, bedrivs olika program med utbildning och aktiviteter för att förhindra att barnarbetare rekryteras till slavliknande arbeten i Addis Abeba.

 

Familjeåterförening

Livet i misär på gatorna innebär för de allra flesta att de har förlorat kontakterna med sina hem. Bright Star ser det som angeläget, och deltar aktivt i att hjälpa dem att återknyta relationerna.


 

Bakgrund

1997 startades WSG – ”Win Souls for God” av en kyrklig ungdomsgrupp på tio tonåringar i Addis Abeba, som såg de växande skarorna med barn och ungdomar som bokstavligen levde sina liv på gatorna i hemlöshet, misär och kriminalitet. Målet var att nå de mest marginaliserade med kristen tro, praktisk omsorg i vardagen och ett liv i värde och värdighet. Så småningom grundade de organisationen Bright Star Relief and Development Association (BS-RDA) för att utveckla sitt förebyggande och sociala arbete. Både WSG som helhet och BS är godkända och registrerade av de officiella myndigheterna i Etiopien för sitt arbete och har rönt ett stort intresse och stöd från såväl stadens myndigheter som från den etiopiska regeringen. Det är ett inhemskt, kraftfullt och uthålligt arbete som har växt och utvecklats och firade 25-årsjubileum år 2022. Gizachew Ayka, en av de tio pionjärerna är fortfarande dess ledare.

Läs mer

Läs mer och följ WSG/BS arbete:

 

Hemsidor

BS: https://brightstarethiopia.org/

WSG: https://wsgethiopia.org/

 

Facebook

BS: www.facebook.com/brightstarethiopia

Entoto och Gurara Freedom Schools: www.facebook.com/WSGFreedomSchools

WSG: www.facebook.com/WSGETHIOPIA

bottom of page