top of page

Om HCE

HCE_Logo_Horizontal_color.png

Hope for Children in Ethiopia (HCE) verkar förebyggande mot fattigdom och utsatthet. Arbetet sker i samarbete med myndigheter, socialtjänst och polis. Organisationen bildades 2001 och är idag en etablerad och väl ansedd organisation som har kunnat hjälpa ett stort antal barn och unga. HCE har kontinuerligt utvecklat sin verksamhet och finns idag i Addis Abeba och i Chencha. Så här beskriver de själva sitt arbete:

Vår vision

Utplåna extrem fattigdom, bistå och förbättra villkoren för utsatta grupper utifrån ett helhetsperspektiv.

Vår mission

Omsorg om behövande oavsett social status, ras, ålder och kön.

Bidra till framtidshopp genom utbildning och utveckling av färdigheter för försörjning och tillit till den egna förmågan.

Våra mål

  • Förbättra de sociala, andliga och ekonomiska villkoren för utsatta grupper.

  • Skapa en självständig och hårt arbetande generation i Etiopien.

  • Uppmärksamma dem som lever i extrem fattigdom, offer för barnslaveri, kommersiella sexarbetare, unga lagöverträdare och gatufolk samt hjälpa dem att bli yrkesverksamma medborgare genom utbildning och ge dem möjlighet till eget skapande.

  • Se till att varje barn får sin rättmätiga utbildning.

 

Program

HCE arbetar främst inom fyra områden

 

Utbildning och barnsponsring

Utbildning är den främsta åtgärden för nästa generation att bli fri från slaveri och fattigdom. 


Kindergarten

Kindergarten är förskola för barn som riskerar att hamna i slavarbete. Förutom utbildning förser HCE de grundläggande behoven för varje elevs familj. Det är ett treårigt program och man tar emot 30 nya barn varje läsår


Sponsring 

För närvarande deltar 270 elever i  grundskole- och gymnasieutbildning inom HCE som stödjer dem ekonomiskt, eftersom deras föräldrar inte har råd att betala för skolmaterial och måltider

Förebyggande av barnarbete

Child Labor Prevention är utformat för att bekämpa utnyttjande av barnarbete i olika former och stödja dem som redan är offer i sin resa för att bli ekonomiskt oberoende. Inom ramen för detta erbjuds olika typer av korttidsutbildningar inom  vävning, sömnad, läderarbete och till frisör Detta program genomförs i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, och i Chencha, en mindre stad i södra Etiopien.

 

Gatubarns och -ungdomars egenmakt 

Programmet för ungdomars egenmakt räddar barn från gatorna och ger dem utbildning, känslomässigt stöd och möjlighet att förändra sina liv. HCE har tre program inriktade på ungdomars egenmakt

Lighthouse Boys

Lighthouse Boys är ett av HCE:s längsta pågående projekt. De treåriga programmet tar pojkar från gatan och ger dem utbildning, livsfärdigheter och stabilitet.

 

New Life Girls

New Life Girls räddar tonårsflickor från tvångsprostitution. Det årslånga programmet fokuserar på holistisk vård. Flickorna får välja utbildning inom frisöryrket, matlagning och handgjorda läderprodukter. Utöver denna yrkesförberedelse får de livsfärdighetsträning, mentorer och chans till ett nytt liv.

 

Street Youth in Vocational Training

Street Youth in Vocational Training är ett årslångt program. Varje år rekryterar HCE en grupp på 10 pojkar för utbildning till byggnadsarbetare. Projektet syftar till att hjälpa pojkarna att starta ett nytt liv och bli självförsörjande.

 

Kvinnors egenmakt

HCE vill  förhindra att familjer skickar sina barn till städer för arbete i hopp om att de ska bidra till deras försörjning. Att ge mödrar möjlighet att bli ekonomiskt stabila är ett effektivt sätt att förhindra barnarbete,

I Chencha, i södra Etiopien varifrån många barn flyttar till huvudstaden Addis Abeba, organiserar HCE självhjälpsgrupper för kvinnor (SHGs - Self Help Groups) och ger hjälp och tillgångar så att de kan använda sina resurser som verktyg för att bli ekonomiskt oberoende.

 

Läs mer

Läs mer och följ HCE:s arbete

Hemsida 

www.hope-ethiopia.com/

 

Facebook 

www.facebook.com/hopeforchildreninethiopia

 

Instagram

@hopeforchildren_ethiopia

bottom of page