DEBORAH HOUSE

Tjejerna på Deborah House erbjuds en ny möjlighet i livet. Från ett liv i utsatthet och prostitution får de möjligheten att leva i trygg gemenskap och få en utbildning som kan göra dem självständiga och självförsörjande.

Genom samtal och själavård får de också bearbeta sitt förflutna och upptäcka sig själva som Guds älskade barn. DEBORAH HOUSE har de senaste åren uppmärksammats särskilt av HBE. Destinerade gåvor dels från ett liknande, avslutat projekt, HOPE SODDO och dels från Uppsala domkyrkoförsamling har gjort att vårt fokus kommit att hamna lite extra på just arbetet i Deborah House.

Även under COVID-perioden har de kunnat fortsätta med olika aktiviteter. Nu väntar de på att få komma igång med sina utbildningar i olika skolor.