top of page
Sök
  • Eva Hylander

Nyheter från årsmötet

Uppdaterat: 30 apr.

Söndag 17 mars hölls årsmöte för HBE i Vindhemskyrkan i Uppsala

Årsmötet föregicks av gudstjänst med predikan av kyrkoherden Lars Hjort, som är ledamot i styrelsen, och av kyrkkaffe. Vid detta berättades kort om vår förening, de etiopiska organisationerna och deras arbeten. Vi visade en film om en resa som medarbetare i Partille pastorat gjorde till Etiopien i januari. I filmen berättade olika personer om sina intryck från deras besök hos verksamheter som vi stöttar.


Du kan se filmen och läsa mer om resan i det här inlägget på vår hemsida


Vid årsmötet presenterades årsredovisning och revisionsberättelse för år 2023, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Årets vinst 28 000 kr överförs till det balanserade resultatet.Under årsmötet hölls även val till ny styrelse. Svante Annerhult och Lars-Martin Lund hade avsagt sig återval, och ny i styrelsen blev Louise Wetterlund som är kyrkoherde i Svedala. Louise har tidigare suttit i styrelsen för i HBE och varit dess ordförande i några år. Eva Nordin blev nu ordinarie styrelseledamot och Eva Hylander invaldes som ersättare i styrelsen.

 

Medlemsavgiften på 200 kronor för enskild person och 300 för familj behålls både för 2024 och 2025.

 

En verksamhetsplan och budget för 2024 antogs av årsmötet. Under året ska styrelsen särskilt försöka uppmuntra till att fler blir medlemmar i föreningen. Budgeten har en omslutning på 727 000 kronor och budgeterade anslag med 710 000 kronor.


 


I samband med årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Svante Annerhult och Lars-Martin Lund. Ett särskilt tack för gedigen insats som kassör och under många år även styrelseledamot riktades till Britt Franzén. I samband med årsmötet hälsades även Britt-Marie Rosén välkommen som ny kassör för HBE.”

Stig Lundberg och Johan Rappmann, styrelsen


__________________________HBE - Hopp för barn i Etiopien


Vi samlar in pengar till och informerar om

som hjälper barn och unga att lämna livet på gatan, i barnarbete och i prostitution och att förebygga att barn hamnar i sådana situationerVar gärna med!

Din gåva förändrar liv.

Swish: 123 226 76 80

Plusgiro: 40 83 52-3Comments


Vill du få ett mejl när det kommit upp nya inlägg på hemsidan? Då kan du prenumerera på bloggen

bottom of page