Barnarbete

Många barn/ungdomar lever under slavliknande förhållanden. Under förespeglande att pojkar ska få arbete och pengar rekryteras barn från familjer på landet som av tradition har varit vävare.

Så mycket mer än mat och en plats att sova på ger inte de långa arbetsdagarna, sex dagar i veckan. Idag arbetar WSG/HCE med att förhandla fria sådana pojkar från deras arbetsgivare. De får nu arbeta i WSG:s vävstuga, där de under ett år får utbildning och ekonomisk träning så att de med tiden blir helt fria egna företagare med möjlighet att behålla och förvalta förtjänsten av sitt arbete.

Många flickor får slita i det tunga arbetet att samla ved högt uppe på Entotoberget. Det är hårt slit som börjar tidigt, innan gryningen. När flickorna efter en hel arbetsdag lyckats bära ner 30-35 kg ved har de tjänat ungefär fem kronor. Men de flickor som lurats in från landet får inte ens behålla den förtjänsten.

WSG/HCE förhandlar med arbetsgivarna för att även få sådana flickor fria. På Freedom House erbjuds de utbildning inom textil, hårvård och krukmakeri liksom ekonomisk träning för att därefter kunna försörja sig. Många återvänder då till sina hemtrakter.

I Chencha, södra Etiopien, bedrivs arbete för att förhindra att barnarbetare rekryteras till Addis Abeba. Ett allaktivitetshus har byggts, som inrymmer en stor hall för möten och andra aktiviteter, bibliotek med datorer, café, klinik, kontor och några gästrum. Man har också startat förskola.

Informationen om den faktiska situationen i Addis har spridits ut över området, så idag blir knappast några ungdomar lurade till Addis Abeba. Däremot luras nu ungdomar från andra delar av Etiopien till Addis Abeba i tron att de ska få arbete eller utbildning. WSG har därför också verksamhet i stadsdelen Kara Kure för att stödja dessa ungdomar att komma från det slavliknande arbetet.