Rest Center

Centralt i Addis Abeba finns WSG:s gatucenter där gatufolket erbjuds undervisning, rådgivning och stöd, mat och duschmöjlighet på vägen bort från livet på gatan.

WSG/HCE har haft kontakt med mer än 20 000 människor som lever på Addis Abebas gator. Här ges undervisning om hälsa och hur man skyddar sig mot, eller lever med hiv-infektion. De senaste åren har man satsat den sista månaden i utbildningen på att undervisa eleverna hur man bedriver enkel affärsverksamhet, och de gör en personlig affärsplan.

Ambitionen är att motivera ungdomarna att lämna livet på gatan. Det kan ske genom att de återförenas med sina familjer på landsbygden, startar en mindre affärsverksamhet eller genom att de börjar i skolan i Addis Abeba. Många ungdomar erbjuds hälsokontroll genom Rest Center. Möjlighet finns också till själavård och personliga samtal.

Under 2011 bidrar HBE (med ungefär 230 000 kr) 45 % av driften av Rest Center. Dessa pengar kommer helt och hållet från medlemsavgifter och frivilliga gåvor.

Under 2012 kommer RestCenter tillsammans med en stor del av WSG/HCE:s verksamhet att flytta till ett annat område i centrala Addis Abeba.