top of page
iStock-157226218.jpg

Ingen gåva är för liten

Om oss

Hopp för barn i Etiopien - HBE - är en svensk, ideell insamlingsorganisation. Vi stödjer och informerar om två lokala NGO:s i Etiopien som arbetar för att förändra levnadsvillkoren för barn i utsatthet eller svår fattigdom i Addis Abeba och på den etiopiska landsbygden. HBE:s arbete är helt ideellt och alla pengar når fram.

Vårt fokus

Fokus ligger på att hjälpa barn och unga att lämna livet på gatan, i barnarbete och i prostitution och att förebygga att barn hamnar i sådana situationer genom att stötta de allra fattigaste familjerna. Utbildning är en viktig nyckel både för barnen, ungdomarna och deras mammor.

I Etiopien

Vi ger vårt stöd till två lokala NGO:s (icke statliga organisationer), WSG/BS och HCE . Dessa organisationer har startats av etiopier i Etiopien och har varit aktiva i över 25 år. Från första början har en grupp personer från Sverige följt och stöttat deras arbete. De bildade senare föreningen HBE.

Aktuellt

bottom of page