top of page
Sök

Kidist Misganaw

Kidist 17 år från HCE:s frisörutbildning berättar


Jag tror att jag nu är på rätt väg för att leva min dröm och försörja min familj. Jag heter Kidist Misganaw och är en 17-årig tjej. Jag föddes på en plats där många flickor och barn utsätts för olika former av missbruk och kommersiellt sexarbete, på Piazzai Addis Ababa. Jag har två mindre bröder. Vi bor alla hos våra föräldrar, min pappa gick i pension för länge sedan och min mamma är hemmafru. Situationen tvingade mig att prova olika jobb för att försörja min familj eftersom vi inte kan täcka våra dagliga behov med min pappas pensionspengar. Livet blir tuffare och tuffare för varje dag. Vi har också tvångsförflyttats på grund av ett utvecklingsprojekt i vårt område. Nu bor vi i ett förråd.


I den här situationen fick jag möjligheten att få en yrkesutbildning på HCE. Jag har gått utbildning i frisör och skönhet. Efter att ha gått halva utbildningen fick jag en chans till jobb på en skönhetssalong under halva dagar. De betalade mig en rimlig lön; Jag känner nu en stark passion för att öppna min egen skönhetssalong och förändra min familjs liv. Under min tid på HCE förbättrade jag min kommunikationsförmåga, förstod hur jag skulle leva mitt liv och lärde känna mig själv. Jag tackar verkligen HCE och dess givare för deras hjälp att förändra livet för mig och många fler behövande flickor.


Text och bild från Hope for children´s Facebook-inlägg 26 april 2023

Översättning Eva Hylander

Ursprunglig text:

I thought I am on the right track to live my dream and support my family. My name is Kidist Misganaw, a 17 years old girl. I was born in the place where many girls and children are exposed to different forms of addiction and commercial sex work,in Piazza. I have two smaller brothers. All of us lived with our parents, my father retired long ago and my mother is a housewife. This situation forced me to try different jobs to support my family because we are unable to cover our daily consumption with my father’s retirement money. Life becomes tougher and tougher every day. We are internally displaced because of developmental projects.Now, we are living in a storeroom. In this situation, I got the opportunity to engage in vocational training at HCE-RDA. I have been taking training in hairdressing and beautification. After taking half of the training, I got a job opportunity in a beauty salon for half day. They paid me a reasonable salary; I would have a strong passion to open my own beauty salon; and change my family life. During my stay, I improved my communication skills, understood how to lead my life, and found myself. I really thank HCE-RDA and its donors for their provision to change me and many more needy girls. :


I thought I am on the right track to live my dream and support my family. My name is Kidist Misganaw, a 17 years old girl. I was born in the place where many girls and children are exposed to different forms of addiction and commercial sex work,in Piazza. I have two smaller brothers. All of us lived with our parents, my father retired long ago and my mother is a housewife. This situation forced me to try different jobs to support my family because we are unable to cover our daily consumption with my father’s retirement money. Life becomes tougher and tougher every day. We are internally displaced because of developmental projects.Now, we are living in a storeroom. In this situation, I got the opportunity to engage in vocational training at HCE-RDA. I have been taking training in hairdressing and beautification. After taking half of the training, I got a job opportunity in a beauty salon for half day. They paid me a reasonable salary; I would have a strong passion to open my own beauty salon; and change my family life. During my stay, I improved my communication skills, understood how to lead my life, and found myself. I really thank HCE-RDA and its donors for their provision to change me and many more needy girls.

Σχόλια


Ο σχολιασμός έχει απενεργοποιηθεί.

Vill du få ett mejl när det kommit upp nya inlägg på hemsidan? Då kan du prenumerera på bloggen

bottom of page