top of page
Sök
  • Hopp för barn i Etiopien

Rapport om situationen i EtiopienEtiopien och Eritrea har nu firat nyår och det nya året enligt den etiopiska kalendern är 2016. Situationen i Etiopien är i många avseenden svårbedömd och motsägelsefull. Landet genomgår en snabb förändring och det har nu rapporterats att den fjärde (och sista?) fasen av att fylla vatten i den gigantiska damm som byggts i Blå Nilen dalen nu är klar. När vattenkraft börjar produceras öppnar detta för enorma möjligheter till ekonomisk utveckling i Etiopien såväl som i grannländerna.


Etiopien var för en månad sedan nära en överenskommelse om Nilens vatten med Egypten, det land som häftigast motsatt sig byggandet av Gerd dammen – men fortfarande har avtalet inte blivit klart. I Sydafrika möttes i augusti de så kallade BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Dessa länder har i flera avseenden en motstridig agenda i sitt samarbete, men det som förenar dem är en misstro mot väst och framför allt USA.


Den starkaste kraften ekonomiskt såväl som politiskt i BRICS-samarbetet är Kina. Även Ryssland, Indien och Brasilien deltar i BRIC. Flera nya länder i Afrika, exempelvis Etiopien, söker nu medlemskap i BRIC. Etiopien har nu även erhållit ett års uppskov för återbetalning av lån som landet erhållit från Kina. Ett annat exempel på den snabba ekonomiska utvecklingen på Afrikas Horn är det avtal som nyligen skrivits under mellan Etiopien och Kenya om en ny järnväg mellan Lamu, en viktig hamnstad i östra Kenya, och Addis Ababa.


Samtidigt är inflationen i Etiopien oroväckande hög och värdet på den lokala valutan Birr försämras hela tiden. 9 Den humanitära situationen i Tigray i norra Etiopien är fortfarande svår, och det är problematiskt att nå fram till lokalbefolkningen med hjälpinsatser. Det regionala styret i regionhuvudstaden Mekele medger öppet att de har svårt att, förutom Mekele, administrera och kontrollera regionen. WFP (World Food Program) håller för närvarande inne hjälpsändningar på grund av att WFP utreder grava misstankar om utbredd korruption.


Centralregeringen i Etiopien har beslutat att de regionala styrkorna ska till fullo styras och integreras in i den federala armén ENDF (Ethiopia National Defence Force). På 1990-talet inrättades i princip självständig militära divisioner i de olika regionerna. Processen med att införliva de regionala arméerna i ENDF har under de senaste månaderna lett till oro och våldsamma strider i västra Tigray men även i Amhara och Oromia. Inte minst oroar strider som blossat upp i Amhara regionen, en region där Amhara armén/milisen Fano för något år sedan mycket aktivt bidrog på till att TPLF tvingades till reträtt och fredsförhandlingar med den etiopiska regeringen.


Premiärminister Abiy Ahmed har meddelat att han önskar en fredlig överenskommelse i Amhara regionen, men han önskar att den ska ske utan extern inblandning. Våldsamheter och ständiga strider i på flera håll i Etiopien gör att civilbefolkningen lider, flyr och att antalet internflyktingar snabbt växer. Inbördeskriget i Sudan som pågått sedan slutet av april och ännu inte fått någon lösning. Lidandet är ofattbart i huvudstaden Khartoum såväl som i Darfur.


Civilsamhället förväntar sig inte längre något av staten, och det mesta av stödet kommer genom lokala organisationer och biståndsorgan. Indirekt påverkar det låsta läget även Etiopien då antalet människor som flyr Sudan hela tiden växer. Flera av Sudans grannländer, framför allt Egypten men även Eritrea och Etiopien, gör försök till att medla mellan de stridande parterna.


Det är just nu svårt att se hur fred ska kunna uppnås utan en process som på riktigt även inkluderar det civila samhället i Sudan.


Stig Lundberg, 23 oktober 2023

Comments


Vill du få ett mejl när det kommit upp nya inlägg på hemsidan? Då kan du prenumerera på bloggen

bottom of page