top of page
Sök
  • egnordin

Britt, vår kassör i 19 år

Uppdaterat: 30 apr.

Britt Franzén lämnar nu sitt uppdrag som kassör i HBE efter 19 år (!) Eva Nordin har intervjuat henne.
Det är måndag förmiddag, i början av mars och solen skiner in i mitt kök. Jag har stämt telefonmöte med Britt Franzén, som sitter i sitt hem några mil bort. Det är 19 år sedan Britt tillträdde som kassör i HBE, och nu har Britt sedan ett par dagar lämnat över bokföringen och alla tillhörande dokument till sin efterträdare. För mig blir det ett tillfälle att ställa frågor om henne och bakgrunden till att hon blev vår kassör.


     Britt kommer från Luleå och har alltid varit intresserad av räkenskaper och siffror. Efter realskola och ettårig kontorslinje blev det arbete på kommunalkontoret, trots att omgivningen tryckte på för att hon skulle gå gymnasiet.  Till slut gav hon efter och fullföljde studier på ekonomisk gymnasielinje.

     Det ena gav det andra och Britt värvades till EFS expedition i Stockholm. Efter det har hon bland annat arbetat inom Ericsson-koncernen.  Hon påpekar att det fanns en viss nedvärdering av människor som arbetar med ekonomi och redovisning. Det var finare att utbilda sig till lärare eller ingenjör. Att välja revisorer var till exempel inte lika viktigt som att välja ledamöter till en styrelse. Och jag tänker att det kan vara så i idéburna organisationer att det ofta blir mer fokus på dem som är ansikten utåt, som engagerar sig och driver verksamheten framåt. Mot detta vill jag protestera och framhålla ekonomen som en ovärderlig klippa att lita på och luta sig mot! En idéburen organisation måste ha full kontroll på sin ekonomi för att människor ska vara villiga att ge bidrag. 


     Genom sitt arbete och kontaktnät blev Britt tillfrågad om att bli styrelseledamot och kassör i HBE 2005, som bildats några månader tidigare. Med en kasse kvitton tog hon som nybliven pensionär sig an uppgiften att strukturera upp bokföring, medlemsregister och kontakter med givare. Och HBE hade fått en kassör som med energi, erfarenhet, minutiöst och samvetsgrant arbete tagit till sig alla tillhörande uppgifter. Jag frågar henne vad hennes engagemang i HBE har betytt för henne. 

     Britt berättar att hon har gjort tre resor till Etiopien och mött människor och medarbetare där. Hon imponerades av omsorgen som WSG och HCE visar de gatans barn och ungdomar som får del av deras bistånd.


- Det var så fint att se att de även brydde sig om den yttre miljön, städade fint och satte ut krukor med blommor runt sina hus av omsorg och respekt för dem som får del av deras verksamhet. 


- Deras kompetens och moderna bokföringssystem gjorde stora intryck på mig.


- Evangeliets omsorg om varenda människa är själva bottenplattan i allt deras arbete.


Kontakten med alla dem som ger bidrag till HBE har varit mycket givande och en stor källa till glädje. De kommer från många fler sammanhang än vi kanske föreställer oss. Britt sätter det i samband med att många svenskar som reser till Addis Abeba besöker gatubarnsarbetet och ser en konkret möjlighet att få ge ett bidrag till dem som befinner sig längst ned på samhällsstegen. Britt poängterar att kontaktnätet är mycket stort.

- Givarna litar på oss och vet att pengarna kommer fram.


Britt är tacksam för att styrelsen är så engagerad och positiv. Under många år var Britt själv en del av styrelsen, men efter att hon lämnade styrelsearbetet, fortsatte hon att vara kassör och stå stadigt vid det ekonomiska uppdraget. Vi är många som är mycket tacksamma för allt som Britt bidragit med! Och hoppas att vi får fortsätta att träffa henne i HBE:s sammanhang.


Eva Nordin, HBE:s styrelse

__________________________HBE - Hopp för barn i Etiopien


Vi samlar in pengar till och informerar om

som hjälper barn och unga att lämna livet på gatan, i barnarbete och i prostitution och att förebygga att barn hamnar i sådana situationerVar gärna med!

Din gåva förändrar liv.

Swish: 123 226 76 80

Plusgiro: 40 83 52-3Comments


Vill du få ett mejl när det kommit upp nya inlägg på hemsidan? Då kan du prenumerera på bloggen

bottom of page