Gåva

Välkommen med en gåva till HBE för att stödja arbetet som WSG/HCE utför i Etiopien. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att bidra.

Plusgirokonto 40 83 52-3

Swishnummer: 123 226 76 80

Få ett kort!

Skänker du pengar till HBE i samband med dop, bröllop, begravning eller annan högtid finns det möjlighet att få ett kort som ett fint tecken på din gåva. Vi är tacksamma om du anger namn och adress till mottagaren av kortet. Glöm inte postnummer och ort.  Kontakta info@hbe.nu för mer information. Du kan också skriva ut ett kort själv från nedanstående länkar:

julkort

Dopblad

Minnesblad

Bröllopsblad

På högtidsdagen

Bli medlem

Välkommen som medlem i HBE! Enklast blir Du medlem genom att swisha 123 226 7680  eller sätta in 200 kr på vårt Plusgirokonto 40 83 52-3. Glöm inte att ange ”årsavgift”, samt namn, adress och gärna e-postadress. Familjemedlemskap, för familj boende på samma adress, kostar 300 kr per familj och år.