Gåva

Välkommen med en gåva till HBE för att stödja arbetet som WSG/HCE utför i Etiopien. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att bidra.

Plusgirokonto 40 83 52-3

Swishnummer: 123 226 76 80

Få ett kort!

Skänker du pengar till HBE i samband med dop, bröllop, begravning eller annan högtid finns det möjlighet att få ett kort som ett fint tecken på din gåva. Kontakta info@hbe.nu för mer information. Du kan också skriva ut ett kort själv från nedanstående länkar:

julkort

Dopblad

Minnesblad

Bröllopsblad

På högtidsdagen

 

Bli medlem

Välkommen som medlem i HBE! Enklast blir Du medlem genom att swisha eller sätta in 200 kr på vårt Plusgirokonto. Glöm inte att ange ”årsavgift”, samt namn, adress och gärna e-postadress. Familjemedlemskap, för familj boende på samma adress, kostar 300 kr per familj och år.